2. adventná nedeľa

V Advente využívajme príležitosť k účasti na sv. omši aj cez týždeň. Berme to ako prípravu na Vianoce.

Historická chvíľa je príležitosť pričiniť sa o stavbu kostola v Bidovciach. Túto príležitosť môžeme využiť a zároveň vyjadriť svoju vieru i lásku k Bohu alebo ju pochovať.

Milodary môžete odovzdávať osobne pánu farárovi, ktorý to odovzdá do pokladne alebo priamo na účet filiálky Bidovce 16198947/5200

V prípade prevodu na bankový účet je potrebné poslať správu, od koho je dar.

Podľa svojich možností. Niekto môže dať 100 €, iný 50 € a zasa niekto viac. Boh pozná našu situáciu. Teraz je Rok milosrdenstva, aj to je spôsob, ako možno prosiť o milosrdenstvo.

Prelomme svoju malosť, buďme veľkorysí. Nepozerajme sa na druhých, ale vyjadrime svoj postoj viery. Skutkom.

Pozrime sa na bratov jehovistov, ktorí v krátkom čase bez šomrania rozšírili svoj bohoslužobný priestor. Zaiste, niekedy to môže aj bolieť, stále si uvedomme, že dávame málo. Len si predstavme, čo sme zadarmo dostali od Boha (život, talenty – schopnosti sa realizovať). Ako oslávime za to Boha? Svojím darom. Skúsme si uvedomiť, keby sme mali dať desiatok. Čiže desiatu čiastku z hodnoty svojho domu, zo svojej výplaty. Pravda, túto čiastku nie sme schopní dať naraz, ale v mesačných splátkach.

Preto Vás pozývam k odvahe!!! K statočnosti! Zaiste, ozvú sa aj závistlivci, ktorí budú nám v tom brániť. Všeličo nám dohovárať. Nedajme sa pomýliť.