Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov

Ani počas prázdnin a dovoleniek nezabúdajme na nedeľnú účasť na bohoslužbách. Ak sa nachádzame v destinácií, ktorej reč nerozumieme, môžeme si vypomôcť symbolickou rečou. Pripomenieme si, čo nám pripomína oltár, kazateľnica (ambó), sochy svätcov, maľby. Veľmi dobrú službu nám môže urobiť Katechizmus katolíckej Cirkvi priložený v batožine.

Neostaňme len pri oddychu tela, hľadajme duchovné poklady a budeme fascinovaní.