3. adventná nedeľa

Je Svätý rok Božieho milosrdenstva. Dobrá (úprimná) svätá spoveď pomáha k spokojnejšiemu životu a predovšetkým je znakom priateľstva s Bohom.

Spovedanie pred Vianocami

Svinica

piatok: od 16. 30 hod. (rím.kat.)

sobota: od 7. 00 hod. (rím.kat.)

sobota: od 14. 00 hod. (gr.kat.)

nedeľa: od 16. 30 hod. (rím.kat.) – k dispozícii budú štyria kňazi

Nižná Kamenica

nedeľa: od 14.00 hod.  – k dispozícii budú traja kňazi

Bidovce

štvrtok: od 16.30 hod.

nedeľa: od 15.00 hod.  – k dispozícii budú traja kňazi

Košický Klečenov

nedeľa: od 13.30 hod.  – k dispozícii budú traja kňazi