33. nedeľa v Cezročnom období

Dnešnú nedeľu je zbierka na opravu farskej budovy. Štedrým darcom Pán Boh zaplať! Nasledujúcu nedeľu je znova skúška z financií. Zbierka pod názvom Zachráňme katedrálu. Nasledujúcu nedeľu je posledná nedeľa v cirkevnom roku, Krista Kráľa.

Na svete sú iba dve kráľovstvá: Božie a … Svojimi skutkami sa prejavujeme, o ktoré máme záujem. Pochybujeme o tom? Bude už neskoro, keď sa o tom presvedčíme.