5. pôstna nedeľa

Dnes je vo farskom kostole pobožnosť krížovej cesty  o 14.00 hod.  spojená s požehnaním  na prvú  nedeľu v mesiaci.

Dnes je vo farskom kostole zbierka na potreby kostola. Pán Boh zaplať za milodary!

Spovedanie pred 1. piatkom v mesiaci

Svinica

– v utorok  od 17.00 hod. (gr.kat.), v piatok od 16.00 hod. (rim.kat.), v sobotu od 14.00 hod. (gr.kat.)

Nižná Kamenica

– v stredu od 16.00 hod (rim.kat.), vo štvrtok chorí od 16.30 hod. a ostatní od 17.00 hod (gr.kat.)

Bidovce

– vo štvrtok od 16.30 hod.

Spovedanie pred Veľkou nocou

Svinica

– na Kvetrnú nedeľu od 16.30 hod.

Nižná Kamenica

– na Kvetnú nedeľu od 15.00 hod

Bidovce

– na Kvetnú nedeľu od 15.30 hod.

Košický Klečenov

– na Kvetnú nedeľu od 14.30 hod.