6. veľkonočná nedeľa

Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá

Prosebné dni: pondelok, utorok, streda

V mesiaci máj sú každý deň Loretánske litánie vo farskom kostole. V dňoch, keď nebude sv. omša, o 17.3O hod. je modlitba sv. ruženca a po nej litánie.

Loretánske litánie v Nižnej Kamenici o 18.00 hod., okrem nedele.