Siedma nedeľa v Cezročnom období

Nasledujúcu sobotu (25.2.2017) birmovanci o 9: 00 hod. si preveria vedomosti. Príďte dobre pripravení a ostatné aktivity podriaďte tejto.

Nasledujúcu nedeľu bude zbierka na rozostavaný kostol v Čižaticiach. Požiadal nás o príspevok pán farár farnosti Kecerovce, na ktorej území sa nachádzajú aj Čižatice. Takáto zbierka prebieha v celom našom dekanáte. Za pochopenie a milodary vopred Pán Boh zaplať.