Desiata nedeľa v Cezročnom období

  • Sväté omše s účasťou veriacich pri dodržaní aktuálnych hygienických opatrení a predpisov pre prítomnosť vo vnútorných priestoroch.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
  • Pokiaľ by ste chceli podporiť farnosť, môžete tak urobiť aj prevodom na účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) bude denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
  • Ohlášky…
  • Dekanátne kňazské rekolekcie budú 7.6.2021 v Ruskove o 9.00 hod.
  • Všetkých Vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho budúcu nedeľu 13.6. o 10:30 hod. vo farskom kostole vo Svinici. Hlavným celebrantom a slávnostným kazateľom bude dp. Martin Rečlo, riaditeľ Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach.
  • Spoveď pred odpustom v piatok pred sv. omšou.