Jedenásta nedeľa v Cezročnom období

  • Sväté omše s účasťou veriacich pri dodržaní aktuálnych hygienických opatrení a predpisov pre prítomnosť vo vnútorných priestoroch.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202
  • Pokiaľ by ste chceli podporiť farnosť môžete tak urobiť aj prevodom na účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165  Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.
  • V piatok vo Svinici sv. omša za účasti detí, po nej stretnutie prvoprijímajúcich detí a rodičov. Prvé sv. prijímanie plánujeme na 4. júla.
  • Budúcu nedeľu bude júnová zbierka na kostol.