Devätnásta nedeľa v Cezročnom období

  • zo svadby Peter a Katka (Zálepoví) darovali na kostol vo Svinici 50 €, Pán Boh zaplať!
  • (vo Svinici) Budúcu nedeľu 19.8. bude zbierka na kostolné potreby. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Ohlášky Nižná Kamenica….