Deviata nedeľa v Cezročnom období

  • Všetkých Vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, budúcu nedeľu, 18.6.2024  o 10:30 hod. vo farskom kostole vo Svinici.
  • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia.
  • Gr. kat.  spoveď: vo Svinici vo štvrtok 18:30 hod.; 19:00 hod. liturgia, Nižná Kamenica v utorok 17:30 hod.; 18:00 hod. liturgia
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
  • Tel. č.: 055 6965 202
  • Účet farnosti IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!