Najsvätejšej Trojice

  • Vyhlásenie KBS k európskym voľbám

„My, katolícki biskupi Slovenska, vyzývame všetkých občanov, osobitne katolíkov, aby sa zúčastnili na voľbách do Európskeho parlamentu 8. júna 2024.

Projekt zjednotenej Európy, ktorého cieľom je podporovať rozmanitosť a demokraciu každého jej štátu, spočíva na hodnotách vychádzajúcich z kresťanských princípov. Už jej zakladatelia stavali na posvätnosti a dôstojnosti každej ľudskej osoby a ich cieľom bolo vytvoriť spoločenstvo národov Európy, ktoré by vedelo ochrániť mier, slobodu a duchovné bohatstvo jednotlivých krajín.

Tento kresťanský odkaz si v súčasnosti vyžaduje obnovu, úsilie a spoluzodpovednosť každého z nás. Ako angažovaní katolíci prejavme záujem o rozvoj Európskej únie a zodpovedne si zvoľme kompetentných poslancov Európskeho parlamentu, ktorí budú v duchu služby odvážne reprezentovať kresťanské hodnoty a pracovať pre spoločné blaho.

Rozhodnime sa svedomito pre tých kandidátov, ktorí budú presadzovať návrhy legislatívy v prospech dobra jednotlivcov a rodín v duchu evanjelia. Sme presvedčení, že európsky projekt s kresťanskými hodnotami má svoju budúcnosť.“

Prečítajte v nedeľu, 26.05. 2024, pri všetkých svätých omšiach v rámci farských oznamov.

  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
  • Tel. č.: 055 6965 202
  • Účet farnosti IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!