Prvá adventná nedeľa

  • Spovedanie chorých v piatok o 10:00 hod.
  • Dnes na 1. adventnú nedeľu je zbierka na charitu. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Vo štvrtok o 6:00 hod. vo Svinici rorátna sv. omša. (dobré je doniesť si so sebou sviecu)
  • Gr.kat: Nižná Kamenica v  utorok o 18.00 hod. spoveď, 18:30 hod. liturgia, Svinica – štvrtok 17:30 hod. spoveď, o 18:30 hod. liturgia
  • Birmovanci budú mať  stretnutie v piatok vo farskom kostole vo Svinici – začne 18:30 hod.  sv. omšou a po nej stretko…., pripomínam spoveď a sv prijímanie na prvý piatok
  • V piatok po sv omši budú mať deti stretnutie v pastoračnom centre na fare – príprava vianočnej akadémie