Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva

  • Budúcu nedeľu – 15.4. zbierka na kostolné potreby (v Bidovciach zbierka na kostol). Všetkým darcom Pán Boh zaplať!