Tretia veľkonočná nedeľa

  • Začína sa TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA.
  • Budúcu nedeľu – 22.4.sa uskutoční zbierka na kňazský seminár. Darcom vopred Pán Boh zaplať!
  • Dnes 15.4.  – zbierka na kostolné potreby vo farskom kostole. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!