Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období

  • Dňa 14.10. vo Svinici sa na kostol nazbieralo 415€. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Dnes (21.10.) je zbierka na misie. Pán Boh zaplať!