Dvadsiata ôsma nedeľa v Cezročnom období

o    Dnes – 14.10. vo Svinici októbrová zbierka na kostol. Darcom Pán Boh zaplať!

o   Budúcu nedeľu 21.10. zbierka na misie.

o   Ďakujem mládeži za brigádu na fare – maľovanie plota….