Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období

  • Budúcu nedeľu – 13.10. bude októbrová zbierka na kostol. Vopred Pán Boh zaplať!
  • Októbrová pobožnosť  – pol hodiny pred sv. omšou. Modlime sa sv. ruženec!
  • Na kostol darovali: Júlia Urbanová 50€; zo svadby Langových 100€.  Darcom nech Pán Boh vynahradí svojou milosťou a požehnaním!