Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes, 13.9., sa koná zbierka na Boží hrob, darcom Pán Boh zaplať.
  • Budúcu nedeľu, 20.9., sa bude konať septembrová zbierka na kostol, vopred Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  • Ohlášky….
  • Birmovanci budú mať stretnutie v piatok, 18.9., o 19:00 hod. sv. omša a po nej katechéza, hosťom bude vdp. Marcel Jurč, farár v Pavlovciach nad Uhom. Účasť potrebná! Po sv omši by sa mali stretnúť aj rodičia birmovancov ohľadom organizačných vecí…
  • Pripomínam rodičom prvoprijímajúcich detí, aby do konca septembra odovzdali vyplnenú prihlášku. Stiahnuť si ju môžete na našej webstránke: https://farnostsvinica.sk/sviatosti/prve-svate-prijimanie/