Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

  • Dnes, 21.8., je augustová zbierka na kostol. Pán Boh zaplať!
  • Zajtra – v pondelok 22.8. o 8:00 hod. pozývam a prosím chlapov na brigádu – vypratať kostol….
  • Kvôli rekonštrukcii kostola sv. omše od stredy v týždni budú v pastoračnom centre na fare, v nedeľu v kultúrnom dome
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!