Piata pôstna nedeľa

V dnešnú nedeľu bude o 14. 00 hod.  pobožnosť krížovej cesty ( 20 minút pred začiatkom Deviatnik k sv. Jozefovi)

Spovedanie pred Veľkou nocou

Svinica

streda a nedeľa od 16.30 hod. (rim.kat.)

sobota od 14.00 hod. (gr.kat.)

Bidovce

štvrtok od 16.00 hod. spovedanie chorých (prosím, nahlásiť v sakristii)

nedeľa od 15.30 hod.

Nižná Kamenica

piatok od 8.45 hod. spovedanie chorých (prosím, nahlásiť v sakristii)

nedeľa od 14.30 hod.

Košický Klečenov

nedeľa od 14.00 hod.

Vyhlasujeme prípravu ku sviatosti birmovania. Je potrebné osobne sa nahlásiť v sakristii farského alebo filiálneho kostola. V sakristii kostola je potrebné vyzdvihnúť si tlačivo a priniesť potvrdené od katechétu, kde sa vyučuje náboženstvo a urobiť vstupný test. Okruh tém, ktorých sa test bude týkať, je uvedený na našej webovej stránke: www. farnostsvinica.sk. Učili ste sa deväť rokov náboženstvo na základnej škole, predpokladá sa, že tieto otázky sú vám známe. Vek na prihlásenia je 9. ročník a vyššie. Vstupný test bude po Veľkej noci.