Zoslanie Ducha Svätého

  • Dnes,19.5., je májová zbierka na kostol…. Pán Boh zaplať za Váš milodar!
  • Pozývame jubilujúcich manželov na svätú omšu v nedeľu, 9.6.2024 o 15.00 hod., do košickej katedrály. Manželia si obnovia manželské sľuby a dostanú osobitné požehnanie pána arcibiskupa do ďalších rokov spoločného života. Prihlásiť sa je možné v sakristii do 26. mája 2024. Za celú farnosť nahlásime jubilujúcich manželov kancelárii ABÚ.
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
  • Tel. č.: 055 6965 202
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!