Šiesta veľkonočná nedeľa

  • Budúcu nedeľu, 12.5.2024, v Bidovciach odpust o 10:30 hod.
  • Katechéza prvoprijímajúcich v piatok, účasť nutná
  • 12.5. bude zbierka na katolícke masmédiá
  • V utorok o 16:00 hod. bude pohrebná sv. omša v Nižnej Kamenici
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
  • Tel. č.: 055 6965 202
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!