Štvrtá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera

  • Dnes – 22.4.sa koná zbierka na kňazský seminár. Darcom Pán Boh zaplať!
  • Krakow – ešte sú miesta na Púť rádia Lumen , možno sa ešte do týždňa prihlásiť…