Siedma veľkonočná nedeľa

 • Dnes, 12.5., zbierka na kňazský seminár
 • Dnes,12.5., je Deň matiek
 • Budúcu nedeľu, 19.5., májová zbierka na kostol
 • V stredu, 15.5.2024, dekanátne rekolekcie v Rozhanovciach. 9:00 hod. sv. omša
 • Modlitbový deň detí a mládeže za mier a pokoj vo svete – 13. máj 2024
 • Katechéza a nácvik prvoprijímajúcich v piatok vo Svinici
 • V sobotu – 1. sv. spoveď detí 9:00, po nich aj spoveď pre rodičov…, potom nácvik
 • Pozývame jubilujúcich manželov na svätú omšu v nedeľu, 9. júna 2024 o 15.00 hod., do košickej katedrály. Manželia si obnovia manželské sľuby a dostanú osobitné požehnanie pána arcibiskupa do ďalších rokov spoločného života. Je potrebné prihlásiť sa v sakristii do 26. mája 2024. Za celú farnosť nahlásime jubilujúcich manželov kancelárii ABÚ.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
 • Tel. č.: 055 6965 202
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!