Štvrtá Veľkonočná nedeľa

  • Dnes, 8.5., je Deň matiek….
  • Dnes,8.5.,  je zbierka na seminár. Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
  • Budúcu nedeľu, 15.5.2022, Vás pozývame na odpustovú slávnosť Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej v Bidovciach o 10:30 hod.; slávnostný celebrant a kazateľ bude dp. Martin Gazdačko
  • …májová pobožnosť…modlime sa za pokoj vo svete a za skončenie vojny….
  • Deti, mládež, hudobníkov i muzikantov pozývame na stretnutie (zbor, farský klub) v piatok po sv. omši na fare
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk tel. č.: 055 6965 202, účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Farský kostol (vestibul–babinec) je denne otvorený pre súkromnú modlitbu pred Bohostánkom.