Piata Veľkonočná nedeľa

  • Budúcu nedeľu, 14.5.2023, Vás pozývame na odpustovú slávnosť Preblahoslavenej Panny Márie Fatimskej v Bidovciach o 10:30 hod.
  • Deti a mládež budú mať stretko v piatok o 17:00 hod. na fare v pastoračnom centre…, po ňom sv. omša v kostole
  • …májová pobožnosť… modlime sa za pokoj vo svete a za skončenie vojny….
  • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
  • Tel. č.: 055 6965 202
  • Náš web: https://farnostsvinica.sk/
  • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!