Nedeľa Božieho milosrdenstva

 • Budúcu nedeľu, 14. 4. 2024, bude aprílová zbierka na kostol… za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Deti a mládež budú mať stretko v sobotu o 10:00 hod. na fare v pastoračnom centre…
 • V piatok pozývame všetky deti, zvlášť prvoprijímajúce deti aj s rodičmi, na  sv. omšu do Svinice.
 • 4. mája 2024 plánujeme Púť Rádia Lumen do Krakova, prihlásiť sa môžete v sakristii, cestovné 30 €.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
 • Tel. č.: 055 6965 202
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Nedeľa PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA

 • Deti a mládež budú mať stretko v piatok o 17:00 hod. na fare v pastoračnom centre, po ňom sv. omša v kostole
 • 4. mája 2024 plánujeme Púť Rádia Lumen do Krakova, prihlásiť sa môžete v sakristii, cestovné 30 €
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
 • Tel. č.: 055 6965 202
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Palmová nedeľa

 • Dnes na Kvetnú nedeľu vo Svinici krížová cesta popoludní o 15:30 hod.
 • Spoveď pred Veľkou nocou: na Kvetnú nedeľu – 24. 3. 2024: Nižná Kamenica – 14:00 hod., Bidovce -15:00 hod., Svinica -16:00 hod. 
 • Spoveď chorých v pondelok dopoludnia
 • Pripomínam krížové cesty (KC) dnes a v piatok …. (pre prvoprijímajúce deti je účasť na obradoch Veľkonočného trojdnia súčasťou prípravy k prijímaniu Pána Ježiša v Eucharistii, ktorý sa za nás na kríži obetuje).
 • Na Zelený štvrtok budú v Katedrále sv. Alžbety pri sv. omši o 9:30 hod. posvätené oleje: krizma, olej katechumenov a olej chorých (MISSA CHRISMATIS)
 • Na Veľký piatok je posvätný pôst a zdržanlivosť od mäsa, pôst sa odporúča i na Bielu sobotu až do obradu vzkriesenia
 • Adorácia pri Božom hrobe na Veľký piatok po obradoch do 20:00 hod., na Bielu sobotu od 9:00 do 18:00 – rozpis (prerušenie poklony 15:00 – 16:30),
 • Požehnanie jedál na Bielu sobotu popoludní: Svinica 15:00 hod., Bidovce 15:30 hod., Nižná Kamenica 16:00 hod.,
 • Zo soboty na nedeľu sa mení čas na letný….
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk , tel. č.: 055 6965 202
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Piata pôstna nedeľa

 • Spoveď pred Veľkou nocou: na Kvetnú nedeľu – 24. 3. 2024: Nižná Kamenica – 14:00 hod., Bidovce -15:00 hod., Svinica -16:00 hod. 
 • Gr. katspoveď: vo Svinici v sobotu o 14:00 hod., o 15:00 hod. liturgia,
 • Dnes je marcová zbierka na kostol. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.
 • Deti a mládež v piatok pozývame na krížovú cestu a sv. omšu do farského kostola aj s rodičmi
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
 • Tel. č.: 055 6965 202
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať! 

Štvrtá pôstna nedeľa

 • Budúcu nedeľu je marcová zbierka na kostol. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.
 • Deti budú mať stretko v piatok o 17:00 hod. na fare v pastoračnom centre…, po ňom detská sv. omša a krížová cesta o 18:30 hod. v kostole
 • Deti a mládež v piatok pozývame na krížovú cestu a sv. omšu
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
 • Tel. č.: 055 6965 202
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať! 

Tretia pôstna nedeľa

 • Deti a mládež v piatok pozývame na krížovú cestu a sv. omšu vo farskom kostole
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
 • Tel. č.: 055 6965 202
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • V sobotu, 9. marca 2024, bude v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach o 10.00 hod. spomienková svätá omša na zosnulého kardinála Jozefa Tomka pri príležitosti nedožitých stých narodenín a za zosnulého arcibiskupa Alojza Tkáča pri príležitosti deväťdesiatych narodenín. Pozývame vás k účasti na svätej omši a spomienke na našich zosnulých pastierov.

Druhá pôstna nedeľa

 • Dnes, 25.2., je februárová zbierka na kostol…. Pán Boh zaplať za milodar.
 • Gr. kat.  spoveď: vo Svinici vo štvrtok 18:00 hod.; 18:30 hod. liturgia, Nižná Kamenica v utorok spoveď o 17:00 hod.; 17:30 hod. liturgia
 • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia
 • Deti a mládež v piatok pozývame na krížovú cestu a sv. omšu vo farskom kostole
 • Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývame na sv. omšu v piatok o 18:30 hod. vo Svinici, po nej stretko v kostole, účasť potrebná
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
 • Tel. č.: 055 6965 202
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Prvá pôstna nedeľa

 • Dnes  (1. pôstna nedeľa) je jarná zbierka na charitu... darcom Pán Boh zaplať!
 • Budúcu nedeľu, 25.2., bude februárová zbierka na kostol
 • Deti a mládež v piatok pozývame na krížovú cestu a sv. omšu vo farskom kostole
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
 • Tel. č.: 055 6965 202
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Šiesta nedeľa v Cezročnom období

 • Dnes, 11.2., vo Svinici  po sv. omši do 18:00 hod. fašiangová adorácia (odpustky)
 • Na Popolcovú stredu značenie popolom, pôst a zdržanlivosť sa od mäsa
 • Budúcu nedeľu (1. pôstna nedeľa) bude jarná zbierka na charitu... darcom Pán Boh zaplať!
 • Deti a mládež v piatok pozývame na krížovú cesta a sv. omšu v kostole
 • V piatok pozývame všetky prvoprijímajúce deti na krížovú cestu a sv. omšu do Svinice,  bude krátka katechéza. Účasť nutná!
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
 • Tel. č.: 055 6965 202
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165, za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Piata nedeľa v Cezročnom období

EKUMENICKÝ MODLITEBNÝ TÝŽDEŇ ZA JEDNOTU KRESŤANOV – 5.2.2024 – 9.2.2024 (18:00 hod.)

5.2.2024 (pondelok) Evanjelický chrám Boží Vyšná Kamenica – Marianna Sláviková

6.2.2024 (utorok) Gréckokatolícky chrám Boží Košický Klečenov – Jákob Széles

7.2.2024 (streda) Reformovaný chrám Boží Svinica – Ján Ducár

8.2.2024 (štvrtok) Reformovaný chrám Boží Bidovce – Ján Stanko

9.2.2024 (piatok) Rímskokatolícky chrám Boží Svinica – Ján Hruška

Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk

Tel. č.: 055 6965 202

Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať!