Štvrtá nedeľa v Cezročnom období

 • Gr. kat.  spoveď: vo Svinici vo štvrtok 18:00; 18:30 liturgia, Nižná Kamenica v utorok 17:00; 17:30 liturgia
 • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia
 • Prvoprijímajúce deti a ich rodičov pozývame na sv. omšu v piatok 18:30 vo Svinici, po nej stretko v kostole, účasť potrebná
 • V piatok pri sv omši požehnanie sviec….
 • V sobotu pri sv. omši svätoblažejské požehnanie hrdla…..
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
 • Tel. č.: 055 6965 202
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165, za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Tretia nedeľa v Cezročnom období

 • Dnes, 21.1., je januárová zbierka na kostol, za Vaše milodary ďakujeme a vyslovujeme Pán Boh zaplať!
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
 • Tel. č.: 055 6965 202
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165, za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Stretko detí až vo februári…., ale na sv. omše ich pozývame.

Druhá nedeľa v Cezročnom období

 • Dnes, 14.1., je zbierka na Pastoráciu mládeže ACM/UPC, darcom Pán Boh zaplať!
 • Budúcu nedeľu, 21.1., bude januárová zbierka na kostol
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
 • Tel. č.: 055 6965 202
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165, za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Stretko detí až vo februári…., ale na sv. omše ich pozývame.

Krst Krista Pána

 • Ekumenická bohoslužba  bude v KD vo Svinici  dnes, 7.1.2024, o 14:00 hod.
 • Budúcu nedeľu, 14.1., bude zbierka na Pastoráciu mládeže ACM/UPC, darcom Pán Boh zaplať!
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk
 • Tel. č.: 055 6965 202
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165, za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Stretko detí až vo februári….

Štvrtá adventná nedeľa „B“

 • Na sviatok Sv. Rodiny požehnanie rodín a obnova manželského sľubu pri sv. omši….
 • Ďakovná sv. omša a pobožnosť na konci starého roka v nedeľu 31.12. po sv. omši vo Svinici.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk ; tel. č.: 055 6965 202
 • Náš web:     https://farnostsvinica.sk/,
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Prajem Vám všetkým požehnané a Božou milosťou naplnené prežitie vianočných sviatkov ….

Tretia adventná nedeľa „B“

 • Dnes je decembrová zbierka na kostol. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.
 • Deti budú mať stretko až po Novom roku…
 • V utorok, vo štvrtok a v sobotu o 6:00 hod. vo Svinici rorátna sv. omša. (dobré je doniesť si so sebou sviecu)
 • Spoveď pred Vianocami: budúcu nedeľu 17.12.: Bidovce – 14:00 hod. (dvaja kňazi), Nižná Kamenica – 14:00 hod. (dvaja kňazi), Svinica – 15:00 hod. (štyria kňazi)
 • Spoveď chorých (ktorí neboli na prvý piatok) v piatok popoludní, treba nahlásiť v sakristii adresu a č. domu.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk ; tel. č.: 055 6965 202
 • Náš web:     https://farnostsvinica.sk/,
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!
 • Prajem Vám všetkým požehnané a Božou milosťou naplnené prežitie sviatkov narodenia Spasiteľa….

Druhá adventná nedeľa „B“

 • Budúcu nedeľu je decembrová zbierka na kostol. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať.
 • Deti budú mať stretko v piatok o 17:00 hod. na fare v pastoračnom centre… po ňom detská sv. omša 18:30 hod. v kostole
 • Zimné kántrové dni – v stredu, piatok a v sobotu, obsah – Príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná obnova rodín, pokoj a spravodlivosť vo svete.
 • V utorok  a vo štvrtok o 6:00 hod. vo Svinici rorátna sv. omša. (dobré je doniesť si so sebou sviecu)
 • Spoveď pred Vianocami: budúcu nedeľu 17.12.: Bidovce – 14:00 hod. (dvaja kňazi), Nižná Kamenica – 14:00 hod. (dvaja kňazi), Svinica – 15:00 hod. (štyria kňazi)
 • Gr. kat spoveď – Svinica 16.12. v sobotu 14:00 hod., po nej sv. liturgia 15:00 hod.
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk ; tel. č.: 055 6965 202
 • Náš web:     https://farnostsvinica.sk/,
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!

Tridsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období

 • Dnes o 14:00 hod. požehnanie kríža v Nižnej Kamenici na starom cintoríne….
 • Na 1. adventnú nedeľu je zbierka na charitu. Darcom Pán Boh zaplať!
 • Gr. kat. spoveď: vo Svinici vo štvrtok 18:00;18:30 liturgia, Nižná Kamenica utorok 17:00; 17:30 liturgia
 • Spovedanie chorých v piatok dopoludnia
 • Požehnanie adventných vencov v nedeľu
 • Deti budú mať stretko v piatok o 17:00 hod. na fare, potom bude o 18:30 hod. sv. omša
 • Kontakt na farnosť: svinica@abuke.sk ; tel. č.: 055 6965 202
 • Náš web:     https://farnostsvinica.sk/,
 • Účet farnosti: IBAN SK83 0900 0000 0004 4600 9165 , za Vaše milodary Pán Boh zaplať!